Recent Updates
 • ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่จัดการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 3 ชิงแชมป์ภาคเหนือ
  ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่จัดการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 3 ชิงแชมป์ภาคเหนือ
  0 Comments 0 Shares 1096 Views
 • กำแพงเพชร ใช้อักษรย่อ กพ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 4 ของภาคกลาง รองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเก่าแก่หลายแห่ง เช่น เมืองชากังราว เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร เมืองคณฑี เป็นต้น[3] มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และยังเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก
  กำแพงเพชร ใช้อักษรย่อ กพ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 4 ของภาคกลาง รองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเก่าแก่หลายแห่ง เช่น เมืองชากังราว เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร เมืองคณฑี เป็นต้น[3] มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และยังเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก
  0 Comments 0 Shares 1111 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
  เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 18:00, 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 89/1 หมู่ที่ 1 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 18:00, 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1112 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 8/1 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 16:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 8/1 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1110 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 879/8 ถนนราชดำเนิน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 879/8 ถนนราชดำเนิน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1110 Views
 • จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์
  ที่อยู่ 651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนเจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-อา. 10:30-21:00
  เวลาตัดรอบ 14:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ ที่อยู่ 651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนเจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-อา. 10:30-21:00 เวลาตัดรอบ 14:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1112 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 211/12 หมู่ที่ 3 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 211/12 หมู่ที่ 3 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1112 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 26 ถนนเทศา1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 26 ถนนเทศา1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1111 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 26 ถนนเทศา1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 26 ถนนเทศา1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1072 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 26 ถนนเทศา1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 26 ถนนเทศา1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ศ. 08:30-19:00, ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1072 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 2/63 ถนนราษฎร์รวมใจ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 2/63 ถนนราษฎร์รวมใจ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1072 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 252 ถนนเจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 252 ถนนเจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1072 Views
 • ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชร


  จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑีนอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปีพ.ศ.2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร
  ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑีนอกจากนี้เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปีพ.ศ.2459 ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร
  ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
  จังหวัดกำแพงเพชร | Kamphaeng Phet Province | กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
  0 Comments 0 Shares 1072 Views
 • 0 Comments 0 Shares 1060 Views
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ผมได้รวบรวมและคัดเลือกสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมจำนวน 10 แห่งด้วยกัน ไปพบกันเลยกับ “แนะนำ 10 ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์”
  จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ผมได้รวบรวมและคัดเลือกสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมจำนวน 10 แห่งด้วยกัน ไปพบกันเลยกับ “แนะนำ 10 ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์”
  0 Comments 0 Shares 1069 Views
 • กาฬสินธุ์มีแหล่งซากไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์อื่น ๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านโปงลางและผ้าไหมแพรวา นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นลาว, เขมร, จีน, เวียดนาม, ภูไท, กะเลิง, ไทข่า, ไทดำ และญ้อ เป็นต้น

  กาฬสินธุ์มีแหล่งซากไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์อื่น ๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านโปงลางและผ้าไหมแพรวา นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นลาว, เขมร, จีน, เวียดนาม, ภูไท, กะเลิง, ไทข่า, ไทดำ และญ้อ เป็นต้น
  0 Comments 0 Shares 1085 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 256/1-3 ถนนกาฬสินธุ์- ร้อยเอ็ด ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
  เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 16:30
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 256/1-3 ถนนกาฬสินธุ์- ร้อยเอ็ด ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1085 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 1 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 18:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 1 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 18:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1085 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 236 หมู่ที่ 9 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120
  เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 16:30
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 236 หมู่ที่ 9 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 16:30 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1124 Views
 • ร้านพาร์เซลช็อบ
  ที่อยู่ 352 หมู่ที่ 5 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00
  เวลาตัดรอบ 17:00
  เบอร์โทรศัพท์ 1217
  ร้านพาร์เซลช็อบ ที่อยู่ 352 หมู่ที่ 5 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 เวลาเปิดทำการ จ.-ส. 08:00-18:00 เวลาตัดรอบ 17:00 เบอร์โทรศัพท์ 1217
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 1127 Views
More Stories